Завои и спиране

Спиране в завой

спирането в завой не е добра практика и трябва да се избягва. По време на завой, не плавно спиране може да доведе до поднасяне на колата (и конкретно презавиване) с всички последици от това. Вероятността за това е по-голяма при хлъзгава повърхност – на мокро, на сняг и на лед.

Спирачен път

Има няколко формули за пресмятане на времето за спиране на автомобил:

пълен_спирачен_път = 
изминат_път_до_реакция_на_шофьора + реален_спирачен_път

Примерни данни

Таблица:

Повърхност + Скорост + Време за реакция на шофьора + Пълен спирачен път

Сух асфалт + 100 км/ч + 2 сек. + 106 м.

Сух асфалт + 50 км/ч + 2 сек. + 42 м.

Сняг + 100 км/ч + 2 сек. + 187 м.

Сняг + 50 км/ч + 2 сек. + 60 м.

Разяснения:

  • 100 км/ч = 28 м/с
  • 50 км/ч = 14 м/с
  • Реалния спирачен път зависи от състоянието на спирачната система на вашия автомобил, от използваните гуми, както и от теглото на автомобила. Това значи, че вашия спирачен път може да бъде по-дълъг от дадения в таблицата.

Преходен период, сухо към мокро

Когато дъжда тепърва почва да вали или вие навлизате в мокър участък със сухи гуми, се получава една аномалия. В този преходен период, автомобила се държи по-нестабилно на пътя от колкото на мокър път. Внимавайте изключително много в тази ситуация, докато преходния период отмине.

Обратен наклон в завой

При обратен наклон в завой, центробежната сила дърпа автомобила извън пътя по-силно от обикновеното. За да се компенсира това увеличение, трябва да има намаление на скоростта.

Интересен пример за възможностите на центробежната сила може да видите тук:

Спиране върху трамвайни релси

Понякога шофьорите се движат по дължината на трамвайни релси. Имайте в предвид, че спирането върху дори и сухи трамвайни релси е крайно неефективно. Ако ви се наложи все пак да спрете, добър вариант е да изместите колата с 15-на сантиметра вляво или в дясно за да излезете от релсите и тогава да спирате.

Спиране върху павета

Спирането върху мокрите павета също е трудна задача. Съвета, който може да ви дадем при павета и при лоши условия, е да поддържате голяма дистанция спрямо предния водач. Достатъчно голяма, така че да в позволи да спрете в критичен момент.

Качество на настилката

При спиране върху асфалт голямо значение има и качеството на самия асфалт. В някои случаи сцеплението е по-добро. При полиран асфалт – спирането е по-лошо.

При неравности върху самата настилка, натиска върху гумите е различен и спирачната система не може да работи ефективно.