Паркиране

Перпендикулярно паркиране

При перпендикулярно паркиране, има два варианта. Да паркирате с предницата към бордюра и със задницата към него. По-добрия вариант е да паркирате със задницата към бордюра, защото:

  • ако паркирате напред, има вероятност да закачите предната броня (предната броня е по-ниско от задната);
  • излизането ви ще е по-лесно, защото ще имате по голяма видимост към пътната обстановка. В същото време при самото паркиране, имате представа за това което се случва на пътя.
  • при паркиране назад, автомобила е по-маневрен

Застопоряване на автомобила

След паркиране, имате следните варианти за застопоряване на колата неподвижна:

  • оставяне на колата без ръчна спирачка и без да е оставена на скорост. Правете това, единствено когато сте спрели на равен път. Дори и при малък наклон, колата може да потегли сама, след определено време.
  • оставяне на колата на ръчна скорост ИЛИ на скорост. Може да правите това, когато сте паркирали на място с лек наклон. Не се препоръчва да правите това, когато времето е много студено и може ръчната спирачка или феродото на съединителя да замръзне.
  • оставяне на колата на ръчна скорост И на скорост. Може да правите това, когато сте паркирали на място с голям наклон. В този случай обтегнете ръчната силно. Не се препоръчва да правите това, когато времето е много студено и може да се получи замръзване.

Слизане от бордюр

При слизане от по-висок бордюр има вероятност колата да удари картера (най-ниската част от двигателя). При по-силен удар има вероятност картера да бъде пукнат и маслото от двигателя да изтече. В този случай колата не може да продължи и трябва да угасите двигателя. При работа на двигателя без масло или значително под минимума, може да се получи голямо увреждане дори и за много кратък период от време. Колата трябва да бъде издърпана до сервиз.

Как може да предотвратим това?

  • слизането трябва да е максимално бавно, така амплитудата на падане ще е малка.
  • може да използвате ръчна спирачка при слизане от бордюра. В този случай самото слизане може да бъде много по-плавно и да се извърши например за секунда, две.