Периодични документални задължения

  • Плащане на данъка на автомобила.
  • Подновяване на шофьорска книжка.
  • Годишен Технически Преглед / ГТП
  • Задължителна застраховка “Гражданска отговорност”

Плащане на данъка на автомобила

Кога: в началото на годината.

Ако заплатите данъка си до месец април, ще получите намаление от стойността му. Данъците може да се плащат и online в интернет.

Къде: в общината в която е регистриран по местоживеене собственика на автомобила.

Колко: Това зависи от няколко фактора (възраст на автомобила, мощност и общината в която е регистриран). http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html

Подновяване (Преиздаване) на шофьорска книжка

Макар че стандартния период на валидност на шофьорските книжки е 10 години, шофьорите често забравят да ги подновят (точно заради дългия срок). В този случай те биват подсещани от служителите на КАТ във формата на акт. Стойността на акта е в размер на 10 или 20 лв. В някои случаи служителите на КАТ от незнание, от немарливост или нарочно регистрират събитието като управление без правоспособност. Това не е вярно защото шофьор с изтекъл срок на книжката (СУМПС) продължава да има правоспособност. Липсата на валиден документ не отнема правоспособността на шофьора. Шофьорската правоспособност се придобива след покриването на шофьорски изпит.

Важно: Няма да може да преиздадете вашата книжка, ако имате неплатени задължения към КАТ.

При автомобили с газова уредба

Газовите уредби имат два филтъра, които трябва да се сменят на около 10 хил. километра; Ако не направите това, разхода на колата може да се повиши и да има загуба на мощност

Аварийно палене на газ. Ако автомобила откаже да запалва (на бензин), може да се окаже проблем в бензиновата система, като запалването на газ е възможно. Обикновено аварийно запалване на бензин е възможно като се задържи натиснат бутона за превключване на бензин за 5 или 10 секунди. При някои газови системи е възможно този период да е дори минута! Важно: при някои марки газови уредби гаранцията отпада при Х запалвания на газ.