Покупка на автомобил нерегистриран в България – стъпки

Стъпки:

 1. прехвърляне на собственост при нотариус (Договор за покупко-продажба или удостоверение за собственост и фактура за покупка на автомобила).
 2. Заплащане на Екотакса
 3. Заплащане на застраховка „Гражданска отговорност“
 4. Регистрация в КАТ. Необходими са всички документи от горните точки, както и:
  1. Заявление за регистрационен номер по адресна регистрация
 5. Преглед на автомобила в КАТ
 • Документ за застрахователна оценка на автомобила
  • Кой? Документа се издава при наличие на големия талон на колата, така че най-добре продавача да свържи тази дейност.
  • Къде? Във всяка една застрахователна компания, но не и при застрахователните брокери.
  • Колко? Колкото по-ниска е застрахователната оценка, толкова по-ниски ще бъдат таксите за прехвърляне на автомобила (На практика за базова стойност за таксите се взима по-високата цена измежду застрахователната оценка и въведената продажна цена в договора.)
 • прехвърляне на собственост при нотариус; Списък и карта на нотариусите в София може да намерите тук: http://vsichko-polezno.blogspot.bg/2010/08/blog-post_06.html
 • прехвърляне на автомобила при данъчните служби и евентуално заплащане на данъка.
 • регистрация в КАТ;