При ниско обезщетение при щета по Гражданска отговорност

Първото нещо, което ви предлагаме да пробвате е да пуснете жалба до застрахователната компания. Може те да са допуснали грешка и след жалбата да направят преиндексиране на сумата, която ви изплащат.

Ако това не помогне, може да се обърнете към адвокат, специализиран в Застрахователно право.

Ако решите да заведете граждански иск срещу застрахователната компания, вашия адвокат ще задейства законовите процедури.

Наредба 24

Нормативния документ който урежда обезщетенията при щети по застраховка Гражданска отговорност е “Наредба 24”. Може да се информирате с нейното съдържание тук:

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135518681

Помощ от организации

АСОЦИАЦИЯ за защита на застраховани и пострадали при ПТП

Българска асоциация на пострадали при катастрофи