Разреден акумулатор

Варианти:

 • Стартиране с помощен акумулатор (на друг автомобил) и кабели
 • Сваляне на акумулатора и зареждане на зарядно устройство

Предупреждение: Не стартирайте с бързозарядно устройство поради риск за автомобила ви.

Предупреждение: Когато стартирате двигателя с помощен акумулатор и кабели бъдете особено внимателни.

Съвети:

 • Не допирайте клемите на единия кабел до тези на другия.
 • Натегнете ръчната спирачка, включете скоростния лост в неутрално положение, а при автоматична скоростна кутия – в положение P.
 • Изтощеният акумулатор може да замръзне при температура от 0 °C. Размразете акумулатора преди да свържете помощните кабели.
 • Акумулаторът, който ще използвате за стартиране на двигателя трябва да има същото напрежение като вашия (12 V). Капацитетът му (Ah) не бива да бъде много по-малък от този на изтощения акумулатор.
 • Използвайте помощни кабели с изолирани клеми и сечение не по-малко от 16 мм2 (25 мм2 за дизелов двигател).
 • Изключете всички излишни електрически консуматори.

Ред на свързване на кабелите:

 1. Свържете червения кабел към положителния полюс на зареждащия акумулатор.
 2. Свържете другия край на червения кабел към положителния полюс на изтощения акумулатор.
 3. Свържете черния кабел към отрицателния полюс на зареждащия акумулатор.
 4. Свържете другия край на черния кабел към отрицателния полюс на изтощения двигател.

Стартиране на двигателя:

 1. Запалете двигателя на автомобила със спомагателния акумулатор.
 2. След 5 минути стартирайте другия двигател. Ако направите повече от няколко опита за стартиране, последващите трябва да се правят през интервали от 1 минута и да траят не повече от 15 секунди.
 3. Оставете двата двигателя да работят на празен ход около 3 минути без да сваляте помощните кабели.
 4. Включете консуматори на електроенергия (напр. осветлението, отоплението на задното стъкло) в автомобила, чийто двигател бива стартиран.
 5. При откачане на кабелите изпълнете горната процедура точно в обратен ред.