Стъпки при регистрация на автомобил

Вече сте решили, че ще купите автомобила, който сте харесали. За да бъдете редовен негов собственик спрямо всички закони и правила, ще трябва да минете през някои стъпки. Те са различни в зависимост от това дали колата е вече регистрирана в България.