Такси и срокове след покупка на автомобил

Срокове

  1. за стартиране на процедурата в КАТ (по постоянен адрес на новия собственик) – 2 седмици след покупката.
  2. прехвърляне на застраховка Каско – обикновено срока е 10 дни и зависи от застрахователната компания.
  3. все пак ви препоръчваме да извършите законови процедури възможно най-скоро, защото сроковете могат да бъдат скъсени.

Разяснения за таксите

За заплащането на таксите, основна роля играе по-високата стойност измежду продажната цена или сумата, посочена в Удостоверението за застрахователна стойност на МПС. За разяснение, ще означим тази стойност с Х. Много често, в България декларираната стойност за продажна цена е много по-ниска от реалната стойност, на която се осъществява продажбата.

Пример за изчисляване на стойността Х

  • Закупуване на автомобил на 13 години.
  • Сумата, посочена в Удостоверението за застрахователна стойност на МПС е 1500 лв.
  • Записаната стойност като продажна цена по договора за покупко-продажба е също 1600 лв.
  • Стойността Х е 1600 лв.

Такси

  • Местен данък за придобиване на МПС по възмезден начин по чл. 44 от ЗМДТ в размер на 2% върху по стойността Х. Местният данък се заплаща от купувача, ако страните не са уговорили друго.
  • Нотариални такси – определят се на въз основа на стойността Х. Размерът на таксата се изчислява според таблица, което значи че таксите са еднакви при различните нотариуси.
  • Може да използвате калкулатор за да пресметнете нотариалните такси за прехвърляне: http://www.calculator.bg/1/avtomobili_taksi_danatzi.html